Uprawnienia


Jako rzeczoznawca majątkowy posiadam uprawnienia nr 4497, nadane przez Ministra Budownictwa i jestem członkiem Krakowskiego
i Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, zrzeszonych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. 
Ponadto, w 2010 r. uzyskałam certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wyceny przedsiębiorstw.
Od 2013 r. jestem wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krośnie z zakresu wyceny nieruchomości
i przedsiębiorstw.