Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości polega na określeniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej, odtworzeniowej oraz innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach. 
Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego, kosztowego lub mieszanego,w zależności od rodzaju nieruchomości i dostępności danych. 

Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając
w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. 

Opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości jest operat szacunkowy, który stanowi dokument urzędowy i może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.