Cennik

Cenę usługi określenia wartości przedsiębiorstwa określa umowa z zamawiającym wycenę. Cena ta ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i zależna jest m.in. od następujących czynników:

• charakteru, wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa
• przedmiotu i zakresu wyceny
• nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny
• terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych
• kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, pozyskanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, itp.)