Cele wyceny

Celem wyceny przedsiębiorstwa jest ustalenie jego wartości na potrzeby:

• kupna lub sprzedaży
• postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji
• łączenia lub podziału przedsiębiorstw
• podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów
• określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze
• postępowań cywilnoprawnych
• postępowań sądowych
• podatkowe
• sprawozdawczości finansowej
• weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu
• ubezpieczenia
• odszkodowania
• kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo