Cele wyceny

Celem wyceny przedsiębiorstwa jest ustalenie jego wartości na potrzeby:

• kupna lub sprzedaży,
• postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji,
• łączenia lub podziału przedsiębiorstw,
• podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów,
• określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze,
• postępowań cywilnoprawnych,
• podatkowe,
• sprawozdawczości finansowej,
• weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu,
• ubezpieczenia,
• odszkodowania,
• kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo