O Firmie

Szanowni  Państwo,

Reprezentując przedsiębiorstwo „RAJAL” funkcjonujące na rynku województwa podkarpackiego od 2006 r. oferuję Państwu świadczenie usług z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, których przedmiotem jest m.in. wycena nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych oraz przedsiębiorstw.

W ramach rozszerzenia mojej działalności na rynek regionalny, w 2016 r. została utworzona spółka cywilna pn. AGR s.c., a w późniejszym okresie spółka cywilna pn. AG s.c. o takim samym profilu świadczonych usług.

Powyższe usługi świadczone są dla osób prywatnych, przedsiębiorstw, banków, jednostek administracji publicznej i sądów dla różnych celów, m.in. sprzedaży, zamiany, zabezpieczenia wierzytelności kredytowych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wniesienia aportu oraz dla potrzeb określenia wysokości odszkodowania lub wynagrodzenia za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, itp.

Jako rzeczoznawca majątkowy posiadam uprawnienia zawodowe nr 4497 nadane przez Ministra Budownictwa, wpisane do głównego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Posiadam profesjonalne przygotowanie zawodowe oraz na bieżąco uczestniczę w licznych, w tym wymaganych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, szkoleniach i warsztatach zawodowych.

Jestem członkiem Krakowskiego i Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, zrzeszonych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.