Kwalifikacje

Posiadane kwalifikacje zawodowe są podnoszone przez uczestnictwo w szkoleniach i kursach specjalistycznych organizowanych przez Krakowskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych lub przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie i inne uprawnione podmioty.