Kontakt

Regionalne Biuro Wyceny Nieruchomości i Firm
RAJAL mgr Alicja Rajchel

36-200 Brzozów
Ul. 3 Maja 43
Tel.: 501 622 492
E-mail: rajchelalicja@interia.pl